Eğitim, Dönersan Döner Gıda AŞ ‘’Paşa Döner’’ marka vizyonu doğrultusunda öncelikli ilkemiz olarak öne çıkmaktadır.

Bu yaklaşım ve anlayış ile oluşturulan Paşa Döner Akademi’nin temel hedefi;

  • Paşa Döner markamızın hak ve menfaatlerini gözeterek işletme gelişimlerine katkı sunmak,
  • Liyakatli eğitim kadrosu ile eğitim programlarına kalite sağlayacak güçlü iş birliktelikler neticesinde işletmeci ve ara personel yetiştirmektir.

Başarı ölçümüz;

  • Kamuoyunu aydınlatmak,
  • İşletme ve ilgililerine eğitim imkanı sağlamak,
  • Ülkenin ekonomik projeksiyonuna katkı sunmak olacaktır.

 

Faydalı olması temennisi ile…

Paşa Döner Akademi, 2021